info@zandbergschool.nl 0342 - 493 816 Route

Algemene informatie

Op de website geven we u een zo goed mogelijk beeld van onze school. Maar het liefst staan wij u persoonlijk te woord. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen of bent u gewoon nieuwsgierig naar de school en het team? U bent van harte welkom om met ons kennis te maken.

Hier vindt u de algemene en praktische informatie over onze school. NB Onderaan deze pagina kunt u onze schoolgids downloaden.

Schooltijden

groep 1-8
Maandag  8:30-11:45  12:45-15:00
Dinsdag  8:30-11:45  12:45-15:00
Woensdag  8:30-12:15
Donderdag  8:30-11:45  12:45-15:00
Vrijdag  8:30-11:45  12:45-15:00 (groep 5-8)

Vakantierooster

Herfstvakantie  21 oktober 2019 – 25 oktober 2019
Kerstvakantie  23 december 2019 – 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie  24 februari 2020 – 28 februari 2020
Goede vrijdag en 2e Paasdag  10 april 2020 – 13 april 2020
Meivakantie  27 april  2020 – 5 mei 2020
Hemelvaart  21 mei 2020 – 22 mei 2020
Pinkstervakantie  1 juni 2020 – 5 juni 2020
Zomervakantie  20 juli 2020 – 28 augustus 2020

Studiedagen (alle kinderen zijn vrij)

Vrijdag 6 december 2019
Maandag 2 maart 2020
Maandag 25 mei 2020
Vrijdag 26 juni 2020

Overblijven

Onze school heeft geen continurooster. De leerlingen kunnen thuis eten of u kunt uw kind(eren) laten overblijven op school. Als u gebruik wilt maken van de overblijf, dan kan dat tegen betaling. Meer weten? Stuur een mailtje naar: overblijfzb@gmail.com

Buitenschoolse en voorschoolse opvang

Hebben we niet in onze school. U kunt terecht bij SNO.

Peuterspeelzaal

Onze school beschikt over een inpandige locatie peuterspeelzaal Dol-fijn. Meer info: www.dolfijnkinderopvang.nl

Extra verlof (aanvraag vrijstelling)

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan drie voorwaarden kan de schoolleider op verzoek extra vakantie toestaan. Deze voorwaarden vindt u op het formulier ‘vrijstelling schoolbezoek’.

Om extra verlof aan te vragen gebruikt u het formulier Aanvraag vrijstelling, zie downloads onderaan deze pagina.