Nieuws

Facebook update

Vrijdag, 26 oktober 2018

🎬🎼🎤Twee weken geleden vormden onze bovenbouwleerlingen samen met kinderen van de Lijster en de Plantijn het publiek van De Kids Top...   lees meer »

Facebook update

Donderdag, 11 oktober 2018

Leuk ... De Vliegensvlugge Verteller in de klas.... heerlijk de dag opstarten met Wicky en een voorleesboek. En straks naar de generale voor...   lees meer »

Meer nieuws »

Algemeen

Vanaf het schooljaar 2015 - 2016 werken we op Sportbasisschool de Zandberg met een combinatiegroep van de groepen 6, 7 en 8.

De leerkrachten Juf Cinda, juf Tamara en juf Carina zijn uitermate gemotiveerd om er een geslaagd jaar van te maken en hebben veel energie gestoken in het aanbrengen van een duidelijke structuur.

De combinatiegroep geeft de leerlingen de mogelijkheid "groeps-doorbroken" te kunnen werken, met alle voordelen van dien.
Zo kan bijvoorbeeld een "groep 6 leerling" die wat voor ligt op zijn klasgenoten bij bepaalde lessen aanschuiven bij groep 7 of kan een "groep 8 leerling" die moeite heeft met bepaalde leerstof nog een keer meedraaien in de daarop gerichte lessen van groep 7. Hierdoor is een betere aansluiting van het onderwijs op het kennisniveau van de leerling mogelijk dan bij gescheiden groepen het geval is.

Ook de ruimteverdeling van de school is nadrukkelijk afgestemd op deze combinatiegroep. Een gedeelte van de hal is gereserveerd voor leerlingen die rustig en zelfstandig willen en kunnen werken, terwijl tegelijkertijd in het klaslokaal instructie kan worden gegeven, vaak met toepassing van het moderne digibord. Een neveneffect is dat de leerlingen op deze wijze zelfstandiger leren werken, hetgeen weer voor een betere aansluiting op de middelbare school kan zorgen.

Vakken als tekenen, muziek, kanjerlessen en gym worden gezamenlijk gevolgd. Ieder op zijn/haar eigen niveau; het naar- en bij elkaar kijken, luisteren en elkaar helpen staat hierin centraal.

Waar nodig of wenselijk wordt een onderwijsassistent of stagiair ingezet om onderwijs op maat te kunnen garanderen of om bijzondere activiteiten te kunnen begeleiden.
Zo is aandacht voor ieder kind op elk niveau gegarandeerd.

Om een idee te krijgen welke stof in de verschillende groepen wordt aangeboden kunt u op deze website de pagina's over taalontwikkeling, rekenen enz. bij groep 6-7-8 raadplegen.

Als u meer specifieke informatie wilt hebben over het onderwijs aan deze combinatiegroep of over de gehanteerde onderwijsmethodes kunt u altijd voor een persoonlijk gesprek bij de leerkrachten terecht.