Nieuws

Facebook update

Donderdag, 12 juli 2018

Wij wensen jullie allemaal een super fijne vakantie met veel lol, plezier en gezelligheid. Wij zien jullie graag weer op maandag 27 augustus...   lees meer »

Facebook update

Woensdag, 11 juli 2018

Belofte maakt schuld. De toppers van groep 8 scoorden hoger dan het landelijk gemiddelde op de eindtoets   lees meer »

Meer nieuws »

Taalontwikkeling groep 6

 

Vloeiend & Vlot

Wat wordt er in het eerste deel van het schooljaar in groep 6 behandeld? Heel veel!
Zo komen de woorden met een trema ("), zoals in "knieën" aan bod. Ook worden woorden behandeld die met "ai" worden geschreven maar als "ee" worden uitgesproken. Zoals in "container". En woorden die met "ou" worden geschreven maar als "oe" worden uitgesproken, zoals in "souvenir". 
Klik op de onderstaande link om te oefenen:

vloeiend en vlot M6

In de tweede helft van het schooljaar gaan we weer een stapje verder. Het lijkt soms wel of er geen woord wordt geschreven zoals het wordt uitgesproken! Denk maar eens aan scepter, aan skaten of aan attracties. 
En toch lukt het de kinderen in groep 6 om deze stof onder de knie te krijgen!
Klik op de onderstaande link om te oefenen:

vloeiend en vlot E6

 

woordenschat groep 6

Woordenschat groep 6
 

begrijpend lezen groep 6

Begrijpend lezen

 

spelling groep 6

Spelling 6a

Spelling 6b

Spelling 6c

 

Persoonsvormen

persoonsvorm 1

Persoonsvorm 2

 

werkwoorden groep 6

Werkwoorden

Aan deze pagina wordt nog gewerkt!