info@zandbergschool.nl 0342 - 493 816 Route

Onze school

Wij zijn een moderne sportbasisschool in de wijk ‘de Vaarst’ in Barneveld. We leren de kinderen al op jonge leeftijd zich bewust te zijn van gezonde voeding en voldoende beweging. Om dit te realiseren werken we vanuit 4 pijlers die samen de basis van onze school vormen:

  1. excellent onderwijs
  2. sport
  3. kunst & cultuur
  4. gezond gedrag

Deze aspecten dragen bij aan een goede basis voor de ontwikkeling van uw kind.

De Zandberg is een groeiende kleine school met zo’n 80 leerlingen verdeeld over 3 groepen. De groepering heet: stamgroep. We hebben een onder-, midden- en bovenbouw stamgroep. Daarin hebben we ruimte voor het talent van ieder kind. We besteden aandacht aan:

  • sport en spel
  • zelfstandig werken
  • muzieklessen
  • techniek
  • persoonlijke ontwikkeling

Onze school

Kennismaken

Team

Conciërge Henk

Juf Cinda

Juf Dilian

Juf Marjo

Juf Nanke

Juf Tamara

Meester Eugène

OBS de Zandberg is een van de 15 STEV scholen in de regio Amersfoort en omgeving. Wij werken samen aan de educatieve, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

Privacyverklaring en klachtenregeling

STEV verwerkt van al zijn leerlingen en diens ouders/verzorgers persoonsgegevens. STEV vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de verplichtingen die de privacywetgeving aan ons stelt. We zijn dan ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u als ouder/verzorger en die van uw kind. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. In de privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van u en uw kind omgaan.