info@zandbergschool.nl 0342 - 493 816 Route

Vormingsonderwijs

HVO staat voor Humanistisch Vormings Onderwijs.
Binnen de vormingslessen staan de humanistische waarden als zelfbeschikking, vrijheid en verantwoordelijkheid , betrokkenheid bij mens en natuur en gelijkwaardigheid centraal. Het Humanisme sluit nauw aan bij de mensenrechten en een democratische samenleving.

Concreet leren de kinderen in deze lessen het volgende.

  • zichzelf leren kennen
  • de ander leren kennen
  • keuzes leren maken
  • verschillen leren respecteren
  • verantwoordelijkheid leren nemen

Diverse werkvormen worden daarbij gebruikt, om daarmee tevens aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen, te weten: tekenen, schrijven, discussiëren, rollenspelletjes (drama), film, muziek, filosoferen, spel enz.

Vormingsonderwijs is laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt.

Verhalen uit diverse levensbeschouwingen worden gebruikt om de kinderen te laten onderzoeken welke betekenis zij zelf geven aan de dingen om hen heen. Welke levensvragen spelen er in de hoofden van kinderen en hebben we daar altijd een antwoord op? Onderwerpen als: verliefdheid, kinderrechten, puberteit, gevoelens/emoties, muziek, poëzie, dieren, geluk, enz. enz. komen aan bod. Vormingsonderwijs is een heerlijk vak om met de kinderen te beleven.