Nieuws

Facebook update

Vrijdag, 26 oktober 2018

🎬🎼🎤Twee weken geleden vormden onze bovenbouwleerlingen samen met kinderen van de Lijster en de Plantijn het publiek van De Kids Top...   lees meer »

Facebook update

Donderdag, 11 oktober 2018

Leuk ... De Vliegensvlugge Verteller in de klas.... heerlijk de dag opstarten met Wicky en een voorleesboek. En straks naar de generale voor...   lees meer »

Meer nieuws »

Godsdienst onderwijs

PC GVO op Sportbasisschool de Zandberg


PC GVO staat voor Protestants Christelijk Godsdienst Vormings Onderwijs.
Veel ouders willen graag dat hun kinderen op school meer te weten komen over de religie of levensbeschouwing van hun keuze en hoe hun kind kan ervaren wat het desbetreffende geloof of ook een niet-religieuze levensovertuiging in het leven kan betekenen.
Protestants vormingsonderwijs wordt aangeboden op openbare en algemeen bijzondere scholen. Elkaar ontmoeten vanuit alle geloofsovertuigingen, religie is een kerndoel van de lessen GVO.

Het geeft een introductie in bijbelse en christelijke geloofstradities. Leerdoelen hierbij zijn:
• Leerlingen stimuleren om een eigen levensbeschouwelijke attitude te ontwikkelen;
• Het opbouwen van begrip en respect voor de godsdienst of overtuiging van anderen.
• In het protestants onderwijs gaat het er om dat kinderen kennis op doen van de Bijbel, de christelijke godsdienst en geloofsbeleving en wat dat betekent voor het dagelijks leven.
• Maar ook dat ze een vergelijking kunnen maken met andere godsdiensten, waarin ze leren om met kinderen met een andere religieuze achtergrond te spreken. Zo worden ze voorbereid op het innemen van hun eigen rol in een multiculturele en multireligieuze samenleving in Nederland.
• Leerlingen leren keuzes te maken en deze te verantwoorden en leren te leven met morele dilemma's.
• Vanuit een gezond gevoel van eigenwaarde waarderen leerlingen de ander en kunnen zij dit in hun handelen laten zien.

In het GVO zullen de docenten doorgaans gebruik maken van de twee methoden die speciaal bedoeld zijn voor dit onderwijs. Het gaat om de methodes Het verhaal centraal en Bijbelwijs. Natuurlijk kunnen docenten ook gebruik maken van het aanbod van IKOS, andere bronnen, en zo zelf het lesmateriaal ontwikkelen afgestemd op de leerlingen. In de lessen staan de Bijbelse verhalen centraal. Van hieruit wordt er verbinding gemaakt bij de actuele onderwerpen in de maatschappij, beleving vanuit de leerlingen en de traditionele feesten in Nederland vanuit de religie. Leerlingen maken zo kennis met vieringen geïnspireerd vanuit de christelijke traditie. Zij kunnen zich inleven in de betekenis van deze feesten. Ook kunnen zij daarin verbondenheid, gemeenschap en heelheid beleven. In de lessen GVO kunnen zij daarin uiting geven aan gevoelens van bijvoorbeeld zin en onzin, vreugde en verdriet, geloof, hoop en liefde.
Tijdens de lessen GVO zijn er waardevolle, respectvolle momenten van samen delen en samen beleven als behorend bij het leven in alle diversiteit van ons mens zijn, ongeacht de leeftijd, afkomst en religie van een kind.