Nieuws

Facebook update

Woensdag, 19 juni 2019

Een mooie hoge score van de Iep Eindtoets is beloond met patat eten voor groep 8. Wij zijn trots op onze kanjers.   lees meer »

Facebook update

Vrijdag, 14 juni 2019

En we waren in Apeldoorn voor ‘ Couscous en kaas’. Een meedoeconcert met Het Gelders Orkest. Vanochtend met ouders en kinderen van de m...   lees meer »

Meer nieuws »

Pestprotocol

In het schooljaar 2014 - 2015 zijn we gestart met het invoeren van een pestprotocol. In dit protocol staat beschreven wat de taak is van kinderen, ouders en school als we te maken krijgen met pestgedrag. Het protocol is geheel opgesteld volgens de principes van de kanjerraining.
Wil je meer weten over het pestprotocol, dan vraag dat aan de directeur of leerkracht. Je kan een exemplaar ontvangen.
Basis van onze school is het gesprek. Toch kan het voorkomen, dat je er samen niet kan uitkomen.
We hebben een Klachtenreglement en een Klokkenluiders reglement. In de reglementen tref je de gegevens van de personen die klachten behandelen..
.
 

Wat is de Kanjertraining?

Het belangrijkste doel van deze sociale vaardigheidstraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken.
De kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties.


Er wordt gebruik gemaakt van de volgende symbolen:
 

De tijger  
(witte pet) is een Kanjer. Een kind dat assertief maar niet agressief is en zichin allerlei situaties goed weet te handhaven, is een tijger. Die indeling geldt trouwens niet alleen voor kinderen. Nelson Mandela is bijvoorbeeld het prototype van een Kanjer.

Het aapje (rode pet) probeert contact te krijgen door met de pestvogel mee te doen en overal een grapje van te maken. Het aapje neemt niets en niemand serieus.
Het aapje gedraagt zich als een vervelende clown.
 

Het konijn  (gele pet) denkt dat hij minder waard is dan anderen, is vaak bang en heeft last van faalangst.

 

De pestvogel  (zwarte pet) vindt zichzelf geweldig; alle anderen deugen niet en hij bepaalt zelf wel wat hij doet.


In de lessen leren de kinderen zich in te leven in de diverse types, maar is het gedrag van de Kanjer, de tijger, het gewenste rolmodel.


Waarom de Kanjertraining?

Mensen, volwassen en kinderen, hebben het verlangen "erbij te horen". "Erbij horen " vergt bepaalde sociale vaardigheden die het ene kind beter
gebruikt dan het andere kind. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen worden in de groep. Kanjertrainingen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen als leerkrachten. Door ouders te informeren, worden ook zij betrokken bij de lessen van hun kind.

Samengevat zijn de belangrijkste doelen:
- Leerlingen durven zichzelf te zijn.
- Leerlingen voelen zich veilig.
- Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
- Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
- Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.
Al onze leerkrachten zijn gediplomeerd trainers en dus goed in staat deze
lessen te geven.
 

 

Voorbeeldles

Bekijk hier een voorbeeldles van de Kanjertraining, of klik op de afbeelding.
 

Bekijk een Kanjerfilmpje

Klik hier voor een filmpje over de Kanjertraining, of klik op de afbeelding:

Kanjertraining, hoe is het ontstaan

De directe aanleiding tot het ontwikkelen van de Kanjertraining is een verzoek geweest van meerdere Almeerse ouders in 1996. Deze ouders zaten met de volgende vraag: "We kunnen heel goed praten met de onderwijsgevenden over ons kind zolang het gaat over cognitief functioneren. Maar het gaat mis als wij naar school komen met vragen over het sociaal functioneren van ons kind. Vooral als ons kind zich niet fijn voelt op school."

Samen met deze ouders, is nagegaan waar hun kinderen behoefte aan hebben in het sociaal functioneren. We kwamen zo uit op een honderdtal aandachtspunten zoals: met mes en vork leren eten, niet met volle mond praten, hoe ga ik met de bus mee, hoe stel ik mijzelf voor, hoe ga ik met kritiek om, enzovoort. Aan de ouders die met hun kinderen wilden deelnemen aan de Kanjertrainingen, werden deze punten in een overzicht meegegeven met het verzoek met een cijfer "nut en noodzaak" aan te geven. De ouders beoordeelden de meeste gedragsaspecten als niet belangrijk, maar waardeerden onderstaande onderwerpen als zeer belangrijk.

 • Jezelf voorstellen/jezelf presenteren.
 • Iets aardigs zeggen met met een compliment weten om te gaan.
 • Met gevoelens van jezelf en met de gevoelens van de ander weten om te gaan.
 • Ja en nee kunnen zeggen. JA als je iets prettig vindt, en NEE als je iets vervelend vindt.
 • Je mening vertellen (maar) niet altijd.
  • Samenwerken.
  • Vriendschappen. Wat zijn goede vrienden, hoe onderhoud je een vriendschap, hoe raak je vrienden kwijt.
  • De kunst van vragen stellen/belangstelling toenen. Probeer een ander te begrijpen.
  • Kritiek durven en kunnen geven.
  • Kritiek weten te ontvangen en je voordeel ermee doen.
  • De kunst van antwoord geven/vertellen. Laat je begrijpen door een ander.
  • Zelfvertrouwen, zelfrespect, trots zijn.
  • Leren stoppen met treiteren.
  • Uit slachtofferrollen stappen en het heft in eigen handen nemen.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deze thema's werden inhoudelijk uitgewerkt en in een logisch verband gezet binnen de Kanjertrainingen.

De Kanjertraining heeft zich uiteindelijk ontwikkeld tot een training met een heldere aanpak die zeer goed aansluit bij de doelstellingen van het onderwijs en de belevingswereld van het kind. Daarnaast blijkt dat de Kanjertraining algemene opvoedingsnormen ondersteunt. De uitgangspunten van de Kanjertraining worden gewaardeerd door ouders. Het is van belang ouders te betrekken bij het pedagogisch klimaat op school. Dat kan leiden tot diepgaande gesprekken met ouders waarin thema's aan de orde komen die besproken worden binnen de training voor de leerkrachten.
 

 

Pestprotocol
pestprotocol obs de zandberg1.pdf
Download
Klachtenregeling
klachtenregeling-2014.pdf
Download
Klokkenluidersreglement
klokkenluidersregeling-2015.pdf
Download